Lejekontrakt – Udlejnings betingelser

Lejekontrakt / Udlejningsbetingelser

(Gældende fra 1. januar 2013)

Vigtigt – Gælder For Alle Udlejninger – Lejer SKAL være over 18 år!

Udstyr lejet hos Server Group DK/InstallSound – udstyr er specificeret på faktura.

OBS. se erstatningsliste her
Pr. dag – hver påbegyndt 24 timers leje, eller hvis andet er aftalt.

Lejers ansvar 

 1. Lejer er under hele udlejningsperioden ansvarlig for det lejede udstyr.
 2. Såfremt en eller flere dele af det lejede udstyr beskadiges eller bortkommer, er det lejers ansvar øjeblikkeligt at underrette Server Group DK/InstallSound om dette på telefon: +45 71 99 88 70. Læg besked uden for alm. kontortid (Se hjemmesiden).
 3. Lejer hæfter for alle skader, der pådrages udstyret i lejeperioden.
 4. Lejer har i lejeperioden fuld erstatningspligt (beregnet ud fra nyprisværdien) for beskadiget og/eller bortkommet udstyr.
 5. Ved misligholdelse af udstyret, kan Server Group DK/InstallSound helt eller delvist tilbageholde det indbetalte depositum.
 6. Det er lejeres ansvar, at tilslutte evt. strømkabler til Jordet strømstik (Lejer står selv for dansk godkendt adapterstik).
 7. Lejer sørger for, at det lejede holdes under opsyn af en voksen/myndig person.
 8. I tilfælde af blæst eller regn, skal udendørs aktiviteter indstilles og der ydes ikke reduktion i lejebeløb.
 9. I tilfælde af regn er det lejers ansvar, at sørge for at holde elektronisk udstyr overdækket/flyttes ind.
 10. Det er lejers ansvar, at overholde den instruktion der gives af Server Group DK/InstallSound ved leje af udstyr og egen brug af sundfornuft.
 11. Det er lejers ansvar, at indhente evt. tilladelser fra offentlige myndigheder til afvikling af arrangement.
 12. Det er lejers ansvar, at afvikle betaling af Koda og Gramex afgift for arrangementet. Dette kan Server Group DK/InstallSound ikke holdes til ansvar for.
 13. Det lejede udstyr må ikke benyttes af gæsterne. Hvis dette forekommer, er det på lejers eget ansvar.
 14. Ved leje af RØG/HAZE o.l. Kan det påvirke røgalarmer, indeklima og folk med svære astma.
 15. Ved leje af Laser/strob lys o.l. Kan det påvirke folk med epilepsi o.l.
  (InstallSound kan ikke stå til ansvar, såfremt arrangøren ikke har kontrolleret/taget højde for om, evt. brandalarm er slået fra/deaktiveret under arrangementet eller brug af andet kraftigt lys.)
 16. Server Group DK/InstallSound kan ikke drages til ansvar/erstatning for evt. skader eller andet, som er sket af det lejet udstyr.
  17. Ved leje af telt, borde, stole og gasvarmer, er det lejers ansvar, at sikker det lejet mod vind og vejr, og andet farlig foretagen. Det er lejer der har erstatningsansvar ved skader på personer, og andet materielt.

Afhentning/levering 

 1. Ved afhentning/levering af udstyr udfyldes en lejekontrakt. Gyldig legitimation skal forevises.
 2. 2. Lejer modtager genpart af denne kontrakt. Aftaler som ikke er anført her er ugyldige.
 3. Lejer erkender, at udstyret modtages i god og brugbar stand.
 4. Sted for afhentning/levering aftales individuelt.
 5. Ved afhentning/modtagelse uden for lagerets normale åbningstid (Se hjemmesiden), vil der blive pålagt et gebyr pr. gang, på 200 kr. ekskl. Moms.

GPS/GSM overvåget 

-Alt udstyr fra Server Group DK/InstallSound er udstyret med GPS/GSM overvågning.
-Udstyret bliver overvåget 24/7-365.
-Server Group DK/InstallSound har ret til, at udlevere oplysninger om, hvor udstyret er, til Politi, forsikringsselskaber, og bruge oplysningerne til selv, at finde udstyret.

Billede ID 

-Der skal altid fremvises billede ID ved afhentning/udlevering af det lejet udstyr.
-Server Group DK/Installsound har ret til, at tage billede af ID’et og opbevare billede i op til 5 år, fra leje datoen er afsluttet.

Returnering af det lejet. 

 1. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere udstyret i samme stand, som ved modtagelsen, dvs. i rengjort og forsvarligt indpakket stand, og uden fejl og mangler. Hvis udstyret ikke er rengjort ordentligt, forbeholder Server Group DK/InstallSound sig retten til at opkræve kr. 300,- pr. påbegyndt rengøringstime, til dækning af arbejdsløn for rengøring af udstyret.
 2. Mangler løsdele til udstyr betales disse ud af depositum/efter faktureres til alm. salgspriser.
 3. Tilbageleveres udstyr ikke rettidigt, betales minimum kr. 500 inkl. Moms. – i leje pr. påbegyndt dag, uanset udstyrstype.
 4. Afleveres udstyr sådan, at reparation er nødvendig, påhviler reparationsomkostningerne lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives almindelige slitage. OBS. Ved skader der ikke kan repareres, vil erstatning blive faktureres til ny prisen af produktet.
 5. Server Group DK/InstallSound hæfter ikke for eventuelle skader, erstatninger eller bøder.
 6. Sted for returnering/tilbagelevering aftales individuelt.
 7. Se erstatningsliste på https://installsound.dk/handelsbetingelser/
 8. Hvis udstyret ikke bliver returneret ifl. aftalt leje periode (står på ordrebekræftelsen) vil der tilskrives 200 kr. ekskl. Moms. Pr dag, (opgøres pr. måned, dog max op til 10 år fra afleveringsdatoen).

Returnering af fustager.
Ved returnering af fustager tager vi 1. stk. af hver type retur mod gebyr på 50 kr. inkl. Moms. Ved returnering af flere stk. er der et gebyr på 120 kr. inkl. moms pr. fustage.

Betaling. 

-LEJEN FORUDBETALES til Server Group DK/InstallSound senest på dagen for udlejningsdatoen eller i henhold til fakturaen.

Depositum/Pant fustager.

-Pant fustager skal afleveres tilbage ellers koster det 900 kr. pr fustage.
-Betaling af depositum på leje af udstyr skal ske ved bank overførelse til konto 1688 – 3230425905, inden leje datoen/modtagelse af det lejet udstyr, OBS Husk at oplys dit kontonummer. Hvis der ikke bliver oplyst et kontonummer inden for 14 dage, efter endt leje periode, anses depositummet, som en fortjeneste til Server Group DK/InstallSound. Det vil herefter ikke være muligt, at gøre krav på sit depositum.

Afbestilling. 

-60 dage eller tidligere før lejedato:                         Gratis (fuld indbetaling tilbage)
-30-59 dage før lejedato:                                            25% af prisen.
-29-9 dage før lejedato:                                              50% af prisen.
-Gælder alle afbestillinger på 8 dage eller mindre før lejedatoen, tages et gebyr på 240 kr. ekskl. Moms. Dette gælder også, hvis du har bestilt via en af vores samarbejdspartner

Accept af vilkår. 

-Ved indgåelse af lejekontrakten erklæres det, at lejer har gennemlæst og accepteret alle vilkår for betingelserne, betaling, ansvar, udlevering og aflevering m.m.
-Ved leje af MySelfie og tilbehør til Myselfie, giver lejer acceptering på, at udlejer må bestille udstyret hos Myselfie på vejende af lejer, inkl. acceptering af handelsbetingelser m.m. hos Myselfie (Vi videre giver bestillings oplysninger til MySeflie).
-OBS. Server Group DK/InstallSound.dk tager forbehold for dårligt mobilsignal/Wi-Fi, og forbeholder sig retten til ikke, at tilbage betale nogen penge/andet på grund af det lejet, ikke levet op til det forventet)
-Ved samtykke gives der tilladelse til, at Server Group DK/InstallSound må tage billeder af personer, udstyr, omgivelse og event opsætning, m.m., som må bruges på hjemmeside og sociale medier m.m.